Samlet og forfattet av Randi Rostrup ©. Sist oppdatert: 22.04.2004

Birgitte Hansdatter Olavias forfedre

1. Generasjon (1):

1. Birgitte Hansdtr. Olavia (Olavius er en latinisering av Olsen/Olufssen, Olavia er hunkjønnsformen av samme) f. ca. 1/4 1668 i Randers, grl. 3/6 1712 i Vive (Hindsted hrd., Ålborg amt). Gift 1. ca. 1689 m. Gunde Nielsen Rostrup (ca. 1663-1695), kapellan til Gråbrødre kirke i Randers 1688-1695. (2 døtre og 1 sønn). Gift 2. 8/9 1698 m. Jørgen Christensen Møller, † i Vive 19/9 1709, fra 1695 kapellan til Gråbrødre kirke i Randers, fra 1699 sogneprest i Vive. Uvisst om barn.

2. Generasjon: Foreldre (2-3):

2. Hans (Olufssøn) Olavius f. 27/9 1624 i Randers, † s.st. 1/5 1698. Sogneprest til Gråbrødre kirke i Randers 1661-1698. (2 døtre). Gift 2. 1672 m. Magdalena Ægidii (1634-1678) (1 datter). Gift 1. ca. 1667 med:

3. Barbara Christophersdtr. Helsing fra Holbæk-Udby (Rougsø hrd., Randers amt), † i Randers 13/5 1670.

3. Generasjon: Besteforeldre (4-7):

4. Ole (Olsen) Olavius f. 1589 i Vordingborg på Sjælland, † 1/10 1666 i Randers, Jylland. Sogneprest til Gråbrødre kirke i Randers 1623-1666. 5 (eller 6) barn.

5. Birgitte Hansdatter fra Gudbjerg på Fyn (Gudme hrd., Svendborg amt). Foruten sønnen Hans (nr. 2) hadde de også datteren Else, som hadde to døtre hvorav den ene var gift med Svend Rasmussen i Øster-Risør.

6. Christopher Nielsen Helsing fra Sjælland, f. ca. 1605, grl. 31/1 1683. Student fra Slagelse skole 26/2 1627, sogneprest 1631-1683 i Holbæk-Udby (Rougsø hrd., Randers amt).

7. Ukjent

4. Generasjon: Oldeforeldre (8-15):

8. Ole (fra Vordingborg?)

9. Ukjent

10. Hans Gamalielsen f. ca. 1571, † i Gudbjerg 17/6 1640. Sogneprest 1600-1640 i Gudbjerg på Fyn (Gudme hrd., Svendborg amt). På hans gravstein står denne teksten: «Her ligger begrafvet hederlig oc vellærd mand H: Hans Gamaliel som døde 1640 den 17 Iulii efter hand hafde været her sogne præst vdi 40 aar oc proust i Gudme herid i 20 aar [Hans] første hostrue Anne N[iel]s dater hederlig mandtes her Niels Hansens Dater af Snøde pa Langeland som d[øde 16]12 den 6 Iunii oc var af Gud velsignet med 2 sønner oc 4 døttere her hos Hans anden Hostru Apollone Laurits Dater hederlig Mand[tes] her Laurits Stampis Dater af K[øl]strup som Gud oc hafde vel signet med 2 sønner oc 4 døtter».

11. Anne Nielsdatter f. ca. 1585 i Snøde på Langeland, † i Gudbjerg 6/6 1612. Hun etterlot seg 2 sønner og 4 døtre.

12. Niels Helsing

13 - 15. Ukjent

5. Generasjon: Tipoldeforeldre (16-31):

16 - 19. Ukjent

20. Gamaliel

21. Ukjent

22. Niels Hansen Hindsholm f. ca. 1555 i Mesinge på Fyn (Bjerge hrd. Odense amt), † 27/5 1613. Var student ved universitetet i København i 1578 (innskrevet i kommunitetsmatrikkelen 5/7 dette året). Fra 1584 var han sogneprest i Snøde og Stoense på Langeland. Tre barn er kjent: Anne (nr. 11) og to sønner: Jacob som var sogneprest i Snøde og Stoense 1626-1653 og Rasmus (1595-1659), sogneprest i Vestenskov på Lolland.

23 - 31. Ukjent

6. Generasjon: Tip-tipoldeforeldre (32-63):

32 - 43. Ukjent

44. Hans Sørensen f. 1524 (65 år i 1589), † i Mesinge 26/12 1591, sogneprest i Mesinge på Fyn (Bjerge hrd. Odense amt) fra 1553 og til sin død i 1591. Han hadde 3 døtre og 6 sønner, hvorav fire ble prester. Foruten sønnen Niels (nr. 22), var det Søren som ble sogneprest i Søby og Turup på Fyn, Laurits som ble sogneprest i Mesinge etter sin far og Jacob Hansen Hindsholm, sogneprest i Sokndal 1600-1629, som var Birgitte Jacobsdatters Lunds tipoldefar. Ca. 1590 ble han gift på ny med Sidsel Lauritsdatter Bremmer. De hadde antakeligvis ingen barn. Hans første kone og trolig mor til hans 9 barn, var:

45. Kanskje Anne, † før 1589. To av hennes sønner kalte sin eldste datter Anne.

46 - 63. Ukjent

Kilder benyttet for denne siden
Alstrup, Erik og Poul Erik Olsen: Dansk Kulturhistorisk Oplagsværk. Bd. I-II. Dansk Historisk Fællesforening 1991.
Bech, C.V. Cedergren (red.): Dansk biografisk leksikon. København: Gyldendal, 1979-1984.
Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, v. Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Dahl, Aage: Præstehistoriske samlinger, Håndskriftsamlingen XIV-N8, Rigsarkivet i København.
Danske Kancelli - Jydske registre 1699-1771, Serie D 26, Rigsarkivet i København.
Danske Kancelli. Koncepter og Indlæg til Jydske Registre 1699-1771, Serie D 27, Rigsarkivet i København.
Dupont, Michael: En fynsk præsteslægt på Christian IV's tid. Personalhistorisk tidsskrift, 2004:1.
Geistlig skifteprotokoll for Støvring Herreds Provsti 1683-1707, Landsarkivet i Viborg.
Giessing, Christopher: Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med Slægt-Registere og Stamtavler, Bd. 1 København 1779.
Giessing, Christopher: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med Slægt-Registere og Stamtavler, Bd. 3-1 København 1783.
Kirkebøker for Randers, St. Mortens sogn i Støvring Hrd; Vive Sogn i Hindsted Hrd, Rigsarkivet i København
S. Nygårds seddelarkiv, Rigsarkivet i København.
Rørdam, Holger: Kommunitetets Matrikel 1577-1620. Historiske Samlinger og Studier, bd. 3. København 1898.
Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Mesinge og Viby, Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, Odense 1873.
Wiberg, S.V.: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-4. Odense 1870.

Tilbake