Tilbake

Samlet og forfattet av Randi Rostrup ©. Sist oppdatert: 30.12.2006

Birgitte Jacobsdatter Lunds forfedre

1. Generasjon (1):

1. Birgitte Jacobsdatter Lund f. på Abelnes i Hidra sogn 1727, gravlagt i Øyestad 2/7 1798. Gift på Hidra 6/8 1754 med Gunde Jørgen Nielsen Rostrup (1720-1788), klokker og skoleholder i Flekkefjord, fra 1774 det samme i Øyestad. De hadde 8 barn.

2. Generasjon: Foreldre (2-3):

2. Jacob Jacobsen Lund f. på Lindlandsstrand i Feda ca. 1688, gravlagt på Hidra 6/12 1762, 74 år gammel. Gjestgiver og handelsmann på Abelnes (ved Flekkefjord). Gift før 1721 med sin tremenning:

3. Birgitte Danielsdatter Tønsberg f. i Vimrevåg på Hidra ca. 1691, † på Abelnes, gravlagt på Hidra 21/10 1750. 4 døtre.

3. Generasjon: Besteforeldre (4-7):

4. Jacob Jespersen Lund, skifte på Lindlandsstrand i Feda 6/6 1711. Han drev med handel og hadde borgerskap til Kristiansand. Gift før 1685 med:

5. Karen Hansdatter fra Lindlandstrand i Feda, † etter 6/6 1711. 3 barn.

6. Daniel Henrichsen Tønsberg, † 1693. Han bodde i Vimrevåg på Hidra, drev med handel og hadde borgerskap til Kristiansand. Gift ca. 1680 med:

7. Karen Lauritsdatter Hindsholm f. på Festervoll på Hidra ca. 6/11 1655, † på Abelnes, grl. 23/2 1743. 3 barn. Gift 2. 1695 m. Torkel Pedersen Laasbye (f. i Jylland ca. 1670), som drev handel og bodde på Abelnes. Karen hadde en sønn i sitt annet ekteskap.

4. Generasjon: Oldeforeldre (8-15):

8. Jesper (Lund?)

9. Ukjent.

10. Hans Bertelsen (Bartels), † på Lindlandstrand i Feda etter 1701. Inntil 1665 hadde han borgerskap til Kristiansand, rundt 1660 var han kirkeverge Feda. Gift 2. før 1675 m. Ellen Eriksdatter, skifte 20/10 1685 (som før hadde vært gift med en Jørgen og hadde 4 barn med ham). Gift 1. før 1660 med:

11. Margrete Pedersdatter Abelnes, f. ca. 1634, † på Lindlandstrand ca. 1673.

12 - 13. Ukjente

14. Lauritz Jacobsen Hindsholm f. i Sokndal ca. 1609, † ca. 1660 på Festervoll på Hidra. Immatrikulert ved universitetet i København fra Stavanger skole 21/5 1629. Han var gjestgiver på Festervoll på Hidra og drev handel. Inntil 1640 hadde han borgerskap til Stavanger, seinere til Kristiansand. Gift med:

15. Anna Pedersdatter Abelnes, † på Festervoll på Hidra ca. 1686, 5 barn. Gift 2. (etter 1661) m. dansken Christen Andersen Morsing, ingen barn.

5. Generasjon: Tipoldeforeldre (16-31):

16 - 19. Ukjente.

20. Bertel.

21. Ukjent.

22. Peder Nielsen Abelnes fra Sunde i Nes (Flekkefjord), † på Abelnes ca. sept. 1650. Han var skipper og handelsmann på Abelnes med borgerskap til Stavanger fra før 1622, til Kristiansand fra 1641.

23. Birgitte Rasmusdatter fra Abelnes i Hidra sogn, † før 1661. 5 barn kjent.

24 - 27. Ukjente.

28. Jacob Hansen Hindsholm f. på Fyn ca. 1572, † i Sokndal våren 1623. Immatrikulert ved universitetet i København i 1592, sogneprest i Sokndal 1600-1623, prost 1621-1623. Gift ca. 1601 med:

29. Elisabeth Lauritzdtr. Lind f. på Klepp ca. 1581, 8 barn kjent. Gift 2. 6/7 1625 med mannens etterfølger som sogneprest, Oluf Bendiksen Mandal, ingen barn.

30 - 31. = nr. 22-23.

6. Generasjon: Tip-tipoldeforeldre (32-63):

32 - 43. Ukjente.

44. Niels Torkelsen Sunde i Nes (Flekkefjord), † på Sunde ca. 1650. Lensmann i Feda flere perioder i tiden 1598-1645. Gift 2. før 1588 med Brynhild Olsdatter, 7 barn. Hans første kone var:

45. kanskje en datter av Peder Skoland i Lyngdal. Bare en sønn kjent, nr. 30.

46. Rasmus Torkelsen Abelnes, nevnt som bruker av Abelnes i Hidra sogn 1594-1618. Foruten Birgitte (nr. 23), hadde han også sønnen Erik, som fra ca. 1635 bodde på Unhammer i Nes.

47 - 55. Ukjente.

56. Hans Sørensen f. 1524 (65 år i 1589), † i Mesinge 26/12 1591, sogneprest i Mesinge på Fyn (Bjerge hrd. Odense amt) fra 1553 og til sin død i 1591. Han hadde 3 døtre og 6 sønner, hvorav fire ble prester. Foruten sønnen Jacob (nr. 28), var det Søren, som ble sogneprest i Søby og Turup på Fyn, Laurits, som ble sogneprest i Mesinge etter sin far og Niels Hansen Hindsholm, sogneprest i Snøde og Stoense på Langeland, som var Birgitte Hansdatter Olavias tipoldefar. Ca. 1590 ble Hans Sørensen gift på ny med Sidsel Lauritsdatter Bremmer. De hadde antakeligvis ingen barn. Hans første kone og trolig mor til hans 9 barn, var:

57. Kanskje Anne, † før 1589. To av hennes sønner kalte sin eldste datter Anne.

58. Lauritz Christensen (Lind), † ca. oktober 1613, sogneprest i Klepp fra ca. 1573. Gift før 1574 med:

59. Karen Hansdatter f. ca. 1554, † etter 1617. 6 barn.

60 - 63. = nr. 44-47.

Kilder benyttet for denne siden
Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, v. Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Erichsen, A.E.: Optegnelser af presten Oluf Bentsen Mandal for aarene 1625-36. Personalhistorisk tidsskrift, 4. række, 5. bind, 1902.
Finne-Grønn, S.H.: Den sørlandske presteslekt Lind. Norsk slektshistorisk tidsskrift, Bind 3, 1932.
Helland-Hansen, Kjeld (red.): Borgerruller for Kristiansand 1641-1820. Statsarkivet i Kristiansand, utg. av Kristiansand by 1952.
Kielland, Axel: Stavanger borgerbok 1436-1850. Dreyer, Stavanger 1935.
Kirkebøker for Hidra og Øyestad.
Københavns Universitets Matrikel, 1. bind (1611-1667). v/S. Birket-Smith, Gyldendalske Boghandels forlag (F. Hegel & Søn), København 1890.
Løyland, Margit: Fjordfolk. Fedas historie fra de eldste tider og fram til 1963. Kvinesdal Kommune 1999.
Mehus, Ingjald: Stephan Middelbo. En sogndøl som ble biskop i Danmark. Ætt og Heim, 1950, Rogaland Historie- og Ættesogelag.
Rørdam, Holger Fr.: Fyenske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet 1479-1611. I: Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Cathedralskole i Juni og Juli 1866, Odense 1866.
Seland, Per: Lensmann Nils Torkelsen Sunde i Nes. Årsskrift 44 for Agder historielag, 1966.
Seland, Per: Mer om Willum Andersen i Stavanger og Hr. Jon Toresen i Kvinesdal. Ætt og Heim, 1967, Rogaland Historie- og Ættesogelag.
Skifteregister (kortarkiv) for Lista, Riksarkivet (Film PF 624-628), samt originale skifteprotokoller for Lista fogderi.
Smith, Olliver Johannes: Sørlandsslekten Rostrup. Norsk slektshistorisk tidsskrift, Bd. 13, 1952.
Stavanger Domkapitels Protokol 1571-1630. v/Andreas Brandrud, Det Norske Historiske Kildeskriftfond, Christiania 1901.
Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Mesinge og Viby, Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, Odense 1873.
Thrap, Daniel: Christiansands stifts prester i det syttende århundret. Christiania 1899.
Tingbøker frå Jæren og Dalane Bd. 1 (1613-1625), v/Ola Aurenes. Rogaland historie- og ættesogelag 1953.
Tingbøker for Lista, i original og avskrift.
Årli, Ånen: Feda. Gards- og slektshistorie. Feda 1980.