Rostrups hjemmesider

Slektssidene er først og fremst lagt ut for slektens medlemmer, fordi dette er enklere enn å sende rundt filer med e-post. I valget mellom filer som tar seg bra ut på skjerm og filer som er greie å skrive ut, har jeg prioritert utskrift. Skriftstørrelsen kan reguleres med nettleseren, (fra menyen: Vis/View – «Tekststørrelse», «Zoom» o.l.).

Slektsoversikt: Gunde Jørgen Rostrups etterkommere

Slektens eldste historie del 1: Den norske Rostrupslektens danske opphav del 1

Den norske Rostrupslektens danske opphav del 2 (Anne Thomasdatter Lyngbyes forfedre)

Birgitte Jacobsdatter Lunds forfedre (Gunde Jørgen Rostrups kone)

Etterkommere etter skipsfører og fyrvokter Jørgen Christian Arentz Rostrup (1842-1922) og Karen Birgitte Omholt (1854-1921)

Rostrup-bilder

Brudetale 1815


Annet:

Navneregister til Danmarks Adels Aarbog 1884-2002.

Innhold til Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift] Bd. I-III (1910-1926).

Et lite utvalg av tidligere publikasjoner
«Eg er lurt!» – Refleksjonar kring den statlege røykepolitikken frå ein universitetsutdanna storrøykar. Upublisert manuskript frå januar 2004.
Psykoanalysen – det 20. århundrets bløff? Impuls – Tidsskrift for psykologi, nr. 4-1997, 51. årgang (s. 72-88).
Menn i endring: Hindringer og muligheter. Intervju med Per Are Løkke. Impuls – Tidsskrift for psykologi, nr. 3-1997, 51. årgang (s. 21-25).
Personlighetsforstyrrelser – en kulturell fiksjon?Impuls – Tidsskrift for psykologi, nr. 1-1997, 51. årgang (s. 40-54).
Private livsløgner. Leserinnlegg i Aftenposten lørdag 6. august 1994. Kritisk kommentar til Jan Brøggers kronikk lørdag 25. juni 1994: Hukommelse, suggesjon og kriminalitet.
Genealogiske og historiske skriverier
Hvem var mor til Christen Tranes barn, Magdalena Nilsdatter, Karen Povelsdatter eller begge? Ætt og Heim 2000.
Trane-etterkommere på Nordmøre. Svar og kommentarer til spørsmål nr. 5/2001. Genealogen nr. 2/2001.
Sammen med Per Ivar Tautra og Eldar Myhre: Susanna Rasmusdotter – ektemennene og slekta hennar. Ætt og Heim 2001.
Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen – med eksempler fra eldre og nyere publikasjoner om den norske Traneslektens eldste ledd. Genealogen nr. 2/2002.
Kommentar om borgarmeister Søren Jensson i Stavanger. Sydvesten nr. 4/2002.
Michel Trane på Sunnmøre – ein korreksjon. Genealogen nr. 1/2003.
Ætt og annet om prester i Rogaland og Setesdal. Ætt og Heim 2003.
Ein Jær-prest i Valle kyrkje i Setesdal. Årsskrift for Agder Historielag 2003.
Karen Mikkelsdatter og hennes to ektemenn Peder Trane og Hans Simonsen. Genealogen nr. 2/2003.
Michel Eskildsen, fogd over Jæren og Dalane 1578-1591. Et lite påaktet dokument fra 1579 bringer nytt til Rogalands fogdehistorie. Sydvesten nr. 4/2003.
Kommentar til Arne Kvitruds innlegg i Sydvesten nr. 3/2003: Christen Trane og Michel Eskildsen var ikke brødre. Sydvesten nr. 4/2003 (samt korreksjon til samme i Sydvesten 1/2004). Finnes tilgjengelig i Digtalarkivets debattforum, se innlegg 96.
Ei forordning frå 1617 om norske og tyske skular i Bergen (pdf-fil). Bergensposten, 2/2005.
Litt nytt om prestane i Skjold på 1600-talet. Vindetreet, 2005.
Prestenytt: Audun Eriksen, prest på Nordmøre 1640-1654. Genealogen nr. 2/2006.
Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss. Genealogen nr. 2/2006.
Litt nytt om prestane i Skjold på 1600-talet (del 2). Borna til Tale Jørgensdotter og soknepresten Gunnar Mikkelson. Vindetreet, 2006.
Prestenytt: Mette Christine Brunsteen og hennes to ektemenn Jens Barsøe og Erik Leganger, sogneprester i Torvastad. Genealogen nr. 1/2007.

      ———————————

En Schjelderup mer – og en mindre (pdf-fil). Desember 2015, sist oppdatert januar 2018.
———————————
Netudgaven af Wibergs præstehistorie.
Carsten Christoffersen Carstensen, sogneprest i Sneum og Tjæreborg 1692–1704 og Borgermester i Ribe Casper Christoffer Carstensens barn. Oslo, august 2015 (pdf-fil).
Fra Ubjergs ældste kirkebøger: Tre præster i Ubjerg, Tønder amt, i tiden 1649-1737. Oslo, 2. utg. april 2021 (pdf-fil).
———————————
Nå også som kulturminne (1984).....

Disse sidene er i sin helhet produsert av Randi Rostrup © 1999-2021 og ble første gang lagt ut 20.7 2004.
Opplysninger om feil eller supplerende informasjon mottas med takk. Send en e-post til
R. Rostrup.